De Familie Kluiwstra

Een duik in het verleden!

"De Kliuw"

Bij de invoering van de burgerlijke stand tijdens de Franse overheersing (1810-1813) werd iedereen verplicht zich te laten registreren en zo nodig een achternaam te kiezen.
Douwe Hessels liet zich op 31 december 1811 in Franeker registreren en koos daarbij de achternaam "Kluwstra". Dit is een samenvoeging van zijn geboorteplek, het Friese buurtschap "De Kliuw", en de toevoeging ~stra, een vorm van het Oud-Friese woord sittera ("inwoner van").
Er zijn in de loop van de tijd veel varianten geweest waaronder Kluiwstra, Kluifstra, Klieuwstra, Kluufstra en nog wel 10 andere.

Welkom!

Welkom op de website van de Familie Kluiwstra!
Hier vindt u de resultaten van mijn genealogisch onderzoek.

Mijn doel is om de Familie Kluiwstra (en aanverwanten) in kaart te brengen en informatie te verzamelen zoals foto's, documenten, drukwerk, verhalen en krantenberichten. Mocht u over dit soort informatie beschikken en dit op deze site willen delen neem dan even contact met mij op. Hulp is van harte welkom!

Privacy
In de database worden geen adresgegevens geregistreerd en gegevens van levende personen worden niet standaard getoond. Om te voldoen aan de privacywet (AVG) worden deze pas opgenomen na schriftelijke toestemming van de betreffende persoon. Registreren op deze site is voorbehouden aan familieleden die zijn opgenomen in de database.

Copyright
Dit is een niet-commerciƫle website. Mocht u materiaal willen gebruiken of van mening zijn dat uw copyright wordt geschonden neem dan even contact met mij op.

P.S.
Door omstandigheden zullen mijn werkzaamheden voor de website de komende tijd op een laag pitje staan. Excuses hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Ron Kluiwstra

Hessel Jacobs Kluiwstra

Van de huidige Kluiwstra's zijn Hessel Jacobs Kluiwstra en Geeske Uilkes Zwaan de gemeenschappelijke voorouders.
Op de foto het gezin met twaalf kinderen waaronder mijn pake Hendrik (zittend op de grond).
Ook is er nog een kleine tak Kluifstra's, nakomelingen van Hessel Jacobs broer Jacob Jacobs Kluifstra.

Achternamen In Onze Stamboom